CONTEMPORARY NORDIC WATERCOLOR

Tolkningar i akvarell

Akvarellens transparenta och svårbemästrade egenskaper erbjuder unika möjligheter att tolka vår omvärld. Mitt mål är att återskapa det vardagliga på ett sätt som väcker tankar och känslor hos betraktaren. 
 - Christian Koivumaa